Denna policy avser endast information som samlas på hemfast.se och skall inte förväxlas med den sekretess som enskild fastighetsmäklare har gentemot kund.

Om du har några frågor om eller synpunkter på vår policy är du välkommen att kontakta oss.

Personliga uppgifter

Vi sparar två typer av uppgifter när du besöker vår hemsida. Den första typen är den som du själv initierar (skriver in/översänder) I din kontakt med oss. Sådana uppgifter kan utgöras av kontaktuppgifter, adresser, telefonnummer, etc. – vanligtvis, men ej uteslutande, I avseende om värdering, juridisk rådgivning mm.

Den andra typen av uppgifter är de vi automatiskt sparar I bakgrunden när du besöker vår hemsida. Denna information används för att undersöka hur vår hemsida fungerar och för att kunna förbättra densamma. Exempel på sådana uppgifter är bl.a. typ av webbläsare och operativsystem.

Lagring och användning av uppgifter

Uppgifterna är otillgängliga för extern part. Uppgifterna som du lämnar ifrån dig kan användas I vår kontakt med dig. Uppgifter som vi automatiskt samlar in används för att förbättra och utveckla denna webbplats. Det är uteslutande HEM Fastighetsmäklares administrativa personal som har tillgång till och använder insamlade uppgifter.