Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor.

hemfast.se använder cookies, bl.a. för att föra statistik över besök på hemsidan via google analytics. Genom att besöka hemfast.se ger du samtycke till att sådan infromation loggförs. Ingen personlig data sparas i samband med ditt besök på hemfast.se.

En cookie (eller kaka) är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att cookies i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen ifråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser.

Cookies kan innehålla information i klartext (till exempel preferenser för språk), men ofta krypteras innehållet i en cookie. Ofta innehåller en cookie endast en nyckel till en databaspost på servern.

I cookies kan en tidpunkt efter vilken de inte längre används anges. Då sparas de (beroende på webbläsarens inställningar) på datorns hårddisk, för att kunna returneras senare. I annat fall lagras de endast i datorns arbetsminne och gäller tills webbläsaren stängs av. Den senare typens cookie kallas ofta session cookies eftersom de används för en enskild session, inte för att lagra information om en besökare mellan sessionerna.

Användningsändamål

Genom cookies kan man följa en enskild besökare antingen under en session eller, med hjälp av cookies som lagras, under en längre tid. Detta utnyttjas ofta för statistik och ibland för att förbättra webbplatsens användbarhet.

Cookies kan också innehålla information om enskilda preferenser, till exempel vad gäller språk och textstorlek. Ofta kan dessa preferenser väljas direkt i webbläsarens inställningar utan cookies, men många webbplatser väljer att förutsätta cookies istället för att stödja den i webbläsaren inbyggda funktionaliteten. Mer avancerade val, specifika för en viss webbplats, kan däremot vara svåra att möjliggöra utan cookies.

Risker

Vanliga missuppfattningar när det gäller cookies är att det är en sorts datorvirus, att webbplatser med hjälp av cookies kan ta reda på personlig information från en dator eller att de är till för att kunna sända skräppost. Ingenting av detta är dock sant. Cookies är bara data!

*Källa – Wikipedia